Bhagavad GitA in Kannada(ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Bhagavad GitA- Kannada Meaning and interpretation of each Shloka.
Reference: Discourse on GitA By Bannanje Govindachaarya .
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಧಾರ: ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥಸಾರಾಂಶ ಹಾಗು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೀತೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವನ ಜೀವನ್ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುವುದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯರಂಗವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೌರವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪಾಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಸೋತು ಕೌರವರು ಗೆದ್ದುಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪಾಂಡವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ನರ(ಅರ್ಜುನ)ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣನಿತ್ತ ಗೀತೋಪದೇಶ. ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ(Theory) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು(Practical presentation) ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನೀಡಿರುವುದು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲಕ.

Download This Blog in PDF Format

Bhagavad Gita Kannada PDF Download (This Blog in PDF Format):

Note: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Latest reviewed Version will be made available soon. Refer PDF version (e-book)
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ
Sunday, October 26, 2014

Bhagavad Gita Kannada Chapter-01 Shloka 20-21


ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ
ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೇ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ                         ೨೦

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೀಪತೇ
ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ         ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇsಚ್ಯುತ   ೨೧


ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಶಂಖನಾದವಾದಾಗ ಕೌರವ ಸೇನೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ(ಹೃಷೀಕೇಶ)ನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದ್ದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕಪಿಧ್ವಜಃ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರಲು ಕಾರಣಕರ್ತ ವಾಯುದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವಾದ ಭೀಮಸೇನ. ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕವನ್ನು ತರಲು ಹೊರಟ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಪಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದಾರಿಗಡ್ದವಾಗಿದ್ದ ಬಾಲವನ್ನು ಸರಿಸುವಂತೆ ಭೀಮ ಕಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. “ನೀನೇ ಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು” ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಕಪಿ. ಭೀಮ ಕಪಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಸರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ವಿಸ್ಮಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಆತನಿಗೆ ವರವೊಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ;  ನನ್ನ ಸಿಂಹನಾದ ಕೇಳಿಯೇ ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು. [ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣದೇವರ/ವಾಯುದೇವರ ಎರಡು ರೂಪ (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ರೂಪಗಳು ಭೂಮಿಯಲಿದ್ದಂತೆ). ಇವೆಲ್ಲವೂ  ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಲೀಲೆ].
ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ, ರಥದ ಸಾರಥಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಭೀಮಸೇನ. ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ  ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಹಂಕಾರ(Ego) ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಅಳಿವಿರದ ಕೃಷ್ಣನೇ,  ಎರಡೂ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು” ಎಂದು. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಥಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, “ನನ್ನ(ಮೇ) ರಥವನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು” ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಜೀವ ಪಯಣಿಸುವ ರಥ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರಾಣ-ನಾರಾಯಣರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಆ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಲೀಕ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು “ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಾವು ನೋವು-ದುಃಖಕ್ಕೊಳಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಾನು-ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಿರುವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದವನು ಆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಆಚೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನೂ ಅವನೇ. ಈ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು-ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಹಂಕಾರ-ಮಮಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಿ ನೋವನ್ನನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ  ಎಚ್ಚರದ ಜ್ಞಾನಸಂದೇಶವನ್ನು ನರಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖೇನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೃಷೀಕೇಶ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೃಷೀಕೇಶ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಾಮಿ. ಅರ್ಜುನನ ಮನದಾಳದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಒಳಗಿದ್ದು ಆತನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿಸಿದವನೂ ಅವನೇ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೃಷೀಕೇಶ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷಣದ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿ.  ಸರ್ವೇದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ಆತನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿಸಿ ಗೀತೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದ.   
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಚ್ಯುತ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಚ್ಯುತ ಎಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವ ಮತ್ತು  ಭಕ್ತರ  ಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವವ ಎಂದರ್ಥ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿದರೂ ಕೂಡಾ, ಅರ್ಜುನನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮವನ್ನು ನುಡಿಸಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಎಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಅಹಂಕಾರದ ದಾಸರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ. ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment