Bhagavad GitA in Kannada(ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Bhagavad GitA- Kannada Meaning and interpretation of each Shloka.
Reference: Discourse on GitA By Bannanje Govindachaarya .
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಧಾರ: ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥಸಾರಾಂಶ ಹಾಗು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೀತೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವನ ಜೀವನ್ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುವುದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯರಂಗವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೌರವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪಾಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಸೋತು ಕೌರವರು ಗೆದ್ದುಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪಾಂಡವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ನರ(ಅರ್ಜುನ)ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣನಿತ್ತ ಗೀತೋಪದೇಶ. ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ(Theory) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು(Practical presentation) ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನೀಡಿರುವುದು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲಕ.

Download This Blog in PDF Format

Bhagavad Gita Kannada PDF Download (This Blog in PDF Format):

Note: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Latest reviewed Version will be made available soon. Refer PDF version (e-book)
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ
Wednesday, October 8, 2014

Bhagavad Gita Kannada Chapter-01 Shloka-14


ತತಃ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಮಹತಿ ಸೈಂದನೇ ಸ್ಥಿತೌ  
ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ಮತುಃ           ೧೪

ಕೌರವ  ಸೇನೆಯ ಶಂಖ-ನಗಾರಿ ಗದ್ದಲದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿರುವ ರಥಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಂಡವರ ಶಂಖನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಬಳಸಿರುವ ಶಂಖ ದೇವಲೋಕದ ವಿಶೇಷ ಶಂಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಶಂಖ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ರಥ ಅಥವಾ ಸೈಂದನ ಎಂದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ ಸಾಧನ(Vehicle). ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ರಥದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ: ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳ ರಥದ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ರಕ್ಷಕರು ರಥದ  ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ  ದಾಸ್ತಾನಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ರಥಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಎದುರುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.  ನಾಲ್ಕು ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಿದ್ದರು. [ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ನಡುವಿನ ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಂತೆ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಕುದುರೆಗಳು].
ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ರಥ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ  ಸಂದೇಶವಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ. ಕೆಂಪು ರಜೋಗುಣದ ಸಂಕೇತ, ಕಪ್ಪು ತಮೋಗುಣದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸತ್ತ್ವಗುಣದ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಪಕ್ವವಾಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಸ್ತತ್ತ್ವಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಒಂದು ರಥ.  ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೇ ರಥದ ನಾಲ್ಕು ಕುದುರೆಗಳು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಸತ್ತ್ವಗುಣದ ಸಂಕೇತ. ಈ ದೇಹವೆಂಬ ರಥ ಸತ್ತ್ವದತ್ತ ಸಾಗಲು ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ, ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷಸ್ವಜಾತೇ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ‘ಮಾಧವ’ ಎಂದೂ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ‘ಪಾಂಡವ’ ಎಂದೂ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಧು ಎನ್ನುವ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮಾಧವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತನಾಮ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕೃತ ನಾಮಗಳಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿರುವುದು    ಅಪ್ರಾಕೃತ ನಾಮರೂಪಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ನಡೆದಂತಹ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಕೃತನಾಮ. ಯಾವುದು ಅನಾಧಿನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತನಾಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಅರ್ಥವಿರಲೇಬೇಕು. ಮಾಧವ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ‘ಮಧು’ ಎಂದರೆ ಆನಂದ.  ‘ಮಾ’ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಧವ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪ ಎಂದರ್ಥ.   'ಮಾ' ಎಂದರೆ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧವ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. “ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೋ ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದ” ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಧವ ಎನ್ನುವ ನಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.  ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಮಾತು ಅಥವಾ ವಾಙ್ಮಯ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತೃ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ ವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾದ ಭಗವಂತ ಮಾಧವ.
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಈ ಮೂವರೂ ಕುಂತಿ/ಪ್ರಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು(ಕೌಂತೇಯ/ಪಾರ್ಥ);  ಪಂಚಪಾಂಡವರೂ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳು(ಪಾಂಡವ). ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಪಾಂಡವ, ಕೌಂತೇಯ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಕುಂತಿಯ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ  ಕೊನೆಯವನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೇಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಥ/ಕೌಂತೇಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ: ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ  ಭಗವಂತನ ನರ ರೂಪದ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವಿತ್ತು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳುವಂತೆ: ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯಃ೧೦-೩೭. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ವಿಭೂತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

No comments:

Post a Comment