Bhagavad GitA in Kannada(ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Bhagavad GitA- Kannada Meaning and interpretation of each Shloka.
Reference: Discourse on GitA By Bannanje Govindachaarya .
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಧಾರ: ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥಸಾರಾಂಶ ಹಾಗು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೀತೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವನ ಜೀವನ್ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುವುದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯರಂಗವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೌರವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪಾಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಸೋತು ಕೌರವರು ಗೆದ್ದುಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪಾಂಡವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ನರ(ಅರ್ಜುನ)ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣನಿತ್ತ ಗೀತೋಪದೇಶ. ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ(Theory) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು(Practical presentation) ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನೀಡಿರುವುದು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲಕ.

Download This Blog in PDF Format

Bhagavad Gita Kannada PDF Download (This Blog in PDF Format):

Note: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Latest reviewed Version will be made available soon. Refer PDF version (e-book)
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ
Sunday, October 5, 2014

Bhagavad Gita Kannada Chapter-01 Shloka 12-13


ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ
ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈಃ ಶಂಖಂ ದಧ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್  ೧೨

ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಷಾದದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲು, ಕುರುವಂಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸಿಂಹನಾದಗೈದು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದರು.
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಮಹಾ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ. ಅವರು ಎಂಥಹಾ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ನೀವು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬದುಕಿರುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಪೌರುಷ ಎಂತಹದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಇಚ್ಛತಾಂ ಕಿಲ ನಾಮಾಹಂ ಜೀವಾಮ್ಯೇಷಾಂ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ ೨-೪೧-೨೪ ಹೌದೇನು? ನಿಮ್ಮ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆದುರೇ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ. ತಾಕತ್ತಿದ್ದವರು ಎದ್ದುನಿಲ್ಲಿ” ಎಂದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಪಿಳ್ಳೆಯೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲಾ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ.
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ್ವ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ತನಕವೂ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಬದುಕಿದರು. ಇಂಥಹ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಂದು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದಗೈದು, ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿ, “ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ” ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮದಿನ ಏಕಾಏಕಿ, ಮನೋಭೇದದೊಂದಿಗೆ, ಮನೋಖೇದದೊಂದಿಗೆ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ  ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಖಾನಾದ ಮಾಡಿದರು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಂಕಾರ ನಾದವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಂಖ ಪರಮ ಮಾಂಗಲಿಕ. “ಗರ್ಭಾಃ ದೇವಾರಿನಾರೀಣಾಂ ವಿಶೀರ್ಯಂತೇ ಸಹಸ್ರಧಃ ತವ ನಾದೇನ ಪಾತಾಳೇ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ” : ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸುರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಗರ್ಭ ಭೇದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಂಖವನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಪ್ಪದೇ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಂಖನಾದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಸುಳಿಯಲಾರವು. ಇದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಸಂಹಾರಕ ಮಂತ್ರದಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ತಾಂಡವವಾದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸುರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾವು  ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಸಂಕೇತ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಖನಾದದ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೇರ್ಯಶ್ಚ ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ 
ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ ಸ ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಲೋsಭವತ್                         ೧೩


ಕೌರವರ ಪ್ರಧಾನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಶಂಖಗಳು, ನಗಾರಿ-ಡೋಲು-ಗೋಮುಖಗಳು-ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಸದ್ದು ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಗದ್ದಲವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಾಗಲೀ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಲೀ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಶಂಖ ನಾದವಾಯಿತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಮತ್ತು  ಸೈನಿಕರಿಂದ ಶಂಖನಾದವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆ ಸದ್ದು ಕೇವಲ ಗದ್ದಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಎಷ್ಟೇ ಯುಕ್ತಿಸಾಧನವಿರಲಿ(Resource), ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ಸಾಧನ ಇದ್ದೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಸಾಧನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂದಾಳು(Leader) ಎಂದೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಾರ.

No comments:

Post a Comment